Apie mus

 

ĮKŪRIMAS

Per 2001 metus buvo apklaustos Lietuvos savivaldybės apie paslaugas, kurių labiausiai joms reikia ir apie mokymo ir konsultavimo centro steigimo poreikį. Apklausos metu buvo nustatyta, kad dauguma savivaldybių pritaria mokymo ir konsultavimo centro steigimo idėjai ir numato naudotis jo paslaugomis.

2001 m. gruodžio 21 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba patvirtino Viešosios įstaigos Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centro įstatus ir 2002 m. sausio 28 d. buvo baigta steigimo procedūra.

 

VIZIJA

Organizuoti veiklas, nukreiptas savivaldybių mokymo ir konsultavimo poreikių užtikrinimui, ir nuoseklios bei savalaikės pagalbos ir konsultacijos ruošiant paraiškas projektų finansavimui teikimui.

 

MISIJA

Tapti institucija, kuri būtų pajėgi suteikti techninę, kūrybinę, inovacinę, mokslinę, verslininkišką pagalbą savivaldybėms, bei taptų reikšminga jėga siekiant užtikrinti efektyvią ir subalansuotą Lietuvos respublikos ekonominę — socialinę plėtrą.

 

TIKSLAI

  1. Teikti savivaldybėms mokymo ir konsultavimo paslaugas, kurios labiausiai atitiktų savivaldybių poreikius ir biudžetų galimybes;
  2. Spartinti Lietuvos respublikos ekonominę — socialinę plėtrą gerinant savivaldybių darbo ir gyventojams teikiamų paslaugų kokybę;
  3. Išmokyti savivaldybių politikus darbo savivaldybių tarybose taisyklių ir reikalavimų išaiškinat savivaldybės tarybos, valdybos ir tarybos narių teises ir pareigas bei suteikti jiems bendras žinias apie savivaldybių darbo specifiką.

 

VEIKLA

Pagrindinės LSA Mokymo ir konsultavimo centro veiklos kryptys yra šios:

  1. Įvairios trukmės mokymų rengimas, susijusių su savivaldybių veiklos problemomis ir įstatyminės bazės kaita, regionuose. Temas pasiūlytų pačios savivaldybės arba būtų joms pasiūlytos atsižvelgiant į jų poreikius;
  2. Konsultacijos rašant paraiškas projektų finansavimui. Projektai gali būti bet kokie — pradedant sudėtingais Pasaulio banko ir Europos Sąjungos projektais ir baigiant mažos apimties projektais;
  3. Kadangi daugumai mažų savivaldybių yra per brangu išlaikyti gerus specialistus, dirbančius su donoriniais projektais ir informacija apie juos, todėl LSA Mokymo ir konsultavimo centras galėtų būti jungianti grandis, atliekanti informacijos kaupimo ir apibendrinimo funkciją, vėliau apdorotą informaciją perteikiant savivaldybėms. LSA MKC teiktų pagalba ir konsultacijos ruošiant paraiškas projektų finansavimui.

 

PASLAUGOS SAVIVALDYBĖMS

  • Mokymai pagal aktualiausius savivaldybių poreikius;
  • Programų ir projektų, kuriuose dalyvauja savivaldybės ar jų grupės, rengimas;
  • Užsienio partnerių paieška;
  • ES ir kitų finansavimo šaltinių paieška savivaldybių projektams, bei atstovavimas jiems.

 

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Papildoma ir reikšminga Mokymo ir konsultavimo centro veiklos kryptis — bendradarbiavimo projektai su kitų šalių savivaldybėmis ir jų asociacijomis įgyvendinant mokymus ir konsultavimus Lietuvos savivaldybėms.