Paraiškų rengimas

VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras teikia paraiškų ir projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas savivaldybių administracijoms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Siūlome paraiškų rengimo paslaugas toms institucijos, kurios planuoja vykdyti viešojo sektoriaus projektus pritraukiant ES struktūrinių ir kitų fondų, valstybės biudžeto finansavimą.

VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centro patirtis paraiškų rengime yra didelė ir plati, apimanti įvairias ūkio sritis (kvalifikacijos kėlimo, energetikos, viešosios paskirties pastatų atnaujinimo ir modernizavimo, aplinkosaugos ir kt. srityse). VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centro veikla neapsiriboja tik paraiškos pildymu, bet ir teikia konsultacijas paraiškos rengimo metu, taip pat iškilus poreikiui rengia galimybių studijas, investicinius projektus bei kitus dokumentus, kurie teikiami kartu su paraiška.